Privacyverklaring

Reniers Raadgever in Recht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Reniers Raadgever in Recht
Rapenland 4
5663 HR Geldrop
06 451 086 15
reniers@raadgeverinrecht.nl
www.raadgeverinrecht.nl

Doel

Reniers Raadgever in Recht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen beantwoorden van door jou gestelde vragen;
 • het kunnen uitvoeren van een door jou verleende opdracht;
 • contact kunnen onderhouden over de uitvoering van de opdracht;
 • het kunnen informeren over juridische ontwikkelingen;
 • het kunnen factureren van voor jou uitgevoerde werkzaamheden;
 • het kunnen beheren van het klantenbestand.

Grondslag

Reniers Raadgever in Recht verwerkt enkel jouw persoonsgegevens nadat jij hiervoor toestemming hebt verleend. Deze toestemming wordt gevraagd bij de start van de dienstverlening waarbij gewezen zal worden op deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens

Reniers Raadgever in Recht verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Categorie Gegeven
Persoon Voor- en achternaam, voorletters
Persoon Geslacht
Contact Adresgegevens
Contact Telefoonnummer
Contact E-mailadres
Onderneming Uittreksel KvK
Onderneming BTW nummer
Online activiteit Gegevens over jouw activiteiten op onze website www.raadgeverinrecht.nl
Overig Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je een vraag stellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van je e-mailadres en naw-gegevens. Dit gebeurt op basis van je toestemming. Deze informatie wordt bewaard totdat duidelijk is dat je vraag naar tevredenheid is afgehandeld en zes maanden daarna. Zo kan bij vervolgvragen de eerdere informatie worden teruggehaald.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Reniers Raadgever in Recht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaar Wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
Contactgegevens 7 jaar Wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
Ondernemingsgegevens 7 jaar Wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Reniers Raadgever in Recht deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of nakomen van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reniers Raadgever in Recht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Reniers Raadgever in Recht jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Reniers Raadgever in Recht.

Reniers Raadgever in Recht geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Cookies

De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar hiermee kan ook worden gezien dat je de website opnieuw bezoekt.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt een melding getoond met uitleg over cookies. Wanneer je daarna de website verder gebruikt, wordt aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch is er geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert de IP-adressen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is van groot belang. Om je privacy te beschermen zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer zich wijzigingen voordoen in de website, organisatie of dienstverlening van Reniers Raadgever in Recht, wordt ook de privacyverklaring aangepast. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wijziging zullen zoveel als mogelijk ook apart aangekondigd worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, kun je altijd contact opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens er zijn verwerkt en wat daarmee gebeurt;
 • inzage in de persoonsgegevens;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat je niet op de juiste manier wordt geholpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 25 mei 2018

Raadgever In Recht maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.