Werknemer ziek? Ken de regels

Weet jij welke verplichtingen je hebt voor jouw zieke werknemer? Waar moet je op letten en wat zijn de aandachtspunten? Vind hier het antwoord op je vragen.

Ziekmelding, wat nu?

Wanneer je werknemer zich ziek meldt komen een aantal wettelijke verplichtingen om de hoek kijken. Je zult eerst door een deskundige moeten laten vaststellen dat je werknemer ziek is. In veel gevallen zal dit een bedrijfsarts zijn. De bedrijfsarts geeft een advies over de verwachte periode van ziekte en op welke manier je werknemer weer terug kan keren naar het werk.

Recht op loon

Zolang je werknemer ziek is heeft hij recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. Dit percentage kan hoger zijn wanneer hierover afspraken zijn gemaakt in het arbeidscontract of de CAO. Het loon zal tijdens de eerste 2 jaar van ziekte moeten worden doorbetaald. Na 2 jaar ziekte zal het UWV bepalen of je werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan krijgen. In sommige gevallen kan het UWV een loonsanctie opleggen en bepalen dat je het loon nog een jaar langer moet betalen.

Re-integratie

Daarnaast is het verplicht om te zorgen dat je werknemer op een goede manier terugkeert naar zijn eigen werk,  ook wel re-integratie genoemd. Je zult tijdens ziekte van je werknemer aangepast werk moeten bieden. Dit kan in de eigen functie zijn, een andere functie of zelfs bij een ander bedrijf. Over deze re-integratie zul je met je werknemer in gesprek moeten blijven. Na één jaar ziekte zal in ieder geval een evaluatie moeten plaatsvinden. Twijfel je of de re-integratie van je werknemer goed verloopt, dan is het  verstandig om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Zij kunnen beoordelen of je voldoende re-integratie inspanningen verricht. Op deze manier weet je in een vroeg stadium of je op de goede weg zit en kan dit na 2 jaar een loonsanctie voorkomen.

Plichten werknemer

Ook voor je werknemer gelden wettelijke plichten tijdens ziekte. Zo zal je werknemer naar de bedrijfsarts moeten gaan wanneer hij wordt opgeroepen voor een controle. Daarnaast zal je werknemer moeten meewerken aan het re-integratietraject. Doet je werknemer dit niet dan kun je de loonbetaling opschorten of stopzetten. Je moet je werknemer dan wel eerst waarschuwen.

Ontslag

Een zieke werknemer heeft meer ontslagbescherming. De arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer kan niet worden opgezegd. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter is wel mogelijk, mits geen sprake is van een ontslag om economische redenen en de reden van dit ontslag niets te maken heeft met de ziekte. Deze ontslagbescherming geldt niet wanneer je werknemer een tijdelijk  arbeidscontract heeft dat afloopt. Is je werknemer ziek en loopt het contract af dan gaat je werknemer ziek uit dienst.

Meer weten?

Tot zover de belangrijkste aandachtspunten. Reniers Raadgever in recht kan je uitgebreid adviseren over alle regels bij ziekte. Op tijd advies vragen kan latere problemen met je werknemer of het UWV voorkomen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op via reniers@raadgeverinrecht.nl of stel je vraag via het contactformulier.

 

Raadgever In Recht maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.